Konduit secara definasi teknikalnya ialah merujuk kepada pembuluh yang digunakan dan dipasang untuk melindungi pendawaian elektrik di dalam pepasangan elektrik. Maklumat ringkas mengenai konduit yang Read more