PeraturanPemasanganElek

Buku Peraturan-Peraturan Bagi Pemasangan Elektrik (Edisi Ke-16) adalah merupakan buku terjemahan di dalam Bahasa Malaysia bagi judul buku asal di dalam Bahasa Inggeris iaitu Regulation For Electrical Installation (Sixteenth Edition) yang telah diterbitkan oleh pihak The Institution Of Electrical Engineers pada pada tahun 1990.

Secara dasarnya, buku ini ialah merupakan edisi terakhir sebelum ianya digantikan oleh buku IEE Wiring Regulations BS7671:2008.

Secara khusus dan praktikalnya pula, isi kandungan di dalam buku ini masih lagi dikekalkan dan digunapakai di dalam buku IEE Wiring Regulations BS7671:2008 melalui beberapa penambaikan maklumat tambahan yang telah diselaraskan dengan Piawaian British (British Standard : BS7671:2008).

Untuk makluman, sehingga kini masih belum ada buku terjemahan lengkap di dalam Bahasa Malaysia untuk IEE Wiring Regulations BS7671:2008.

Oleh yang demikian, saya berpendapat Buku Peraturan-Peraturan Bagi Pemasangan Elektrik (Edisi Ke-16)  ini adalah antara sumber rujukan terbaik di dalam terjemahan Bahasa Malaysia oleh para pembaca semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam bidang berkaitan dengan rekabentuk dan pepasangan elektrik.

TAJUK BUKU : PERATURAN-PERATURAN BAGI PEMASANGAN ELEKTRIK

KELUARAN   : GOLDEN BOOKS CENTRE SDN BHD

HARGA         : RM79.50 (Harga pasaran semasa : semakan pada 15/02/2015)

Nota : Pesanan dan pembelian buku di atas juga boleh di buat menerusi pihak kami melalui bayaran seperti berikut :

 • Harga Buku : RM79.50
 • Bayaran Khidmat Pembelian : RM 15.00
 • Bayaran Khidmat Pos Laju : RM 15.00
 • Jumlah Bayaran : RM 109.50
 • No. Akaun Bayaran 1 : Maybank (Melectinfo Enterprise : 551306520589)
 • No. Akaun bayaran 2 : Bank Muamalat (Myelectinfo Enterprise : 01080000867711)
 • Sila emailkan maklumat tarikh pembayaran, jumlah, nama penuh dan alamat penuh kepada myelectinfo@yahoo.com
 • Jangkamasa kiriman selepas pembayaran adalah tujuh (7) hari dari tarikh pembayaran
 • Bayaran akan dikembalikan sekiranya ketiadaan stok di pasaran semasa dalam tempoh empat belas hari (14) hari selepas tarikh pembayaran.

 

 

electrical appliances

Di dalam rekabentuk elektrik, antara langkah permulaan yang penting ialah mengenalpasti jenis-jenis beban elektrik yang akan digunakan dan menentukan jumlah penggunaan beban elektrik berdasarkan kepada permintaan maksimum (maximum demand) pada sesuatu tempoh masa, contohnya dalam tempoh 30 minit secara berterusan.

Secara amnya, beban elektrik ialah bermaksud peralatan yang berasaskan penggunaan elektrik (peralatan elektrik) untuk beroperasi seperti lampu, peti ais, televisyen, radio, mesin, motor dan sebagainya.

Secara teknikalnya pula, sesuatu peralatan elektrik tidak dikatakan sebagai beban elektrik kecuali selepas ianya disambungkan kepada voltan bekalan elektrik dan menggunakan sejumlah kuasa elektrik untuk beroperasi.

Jenis-jenis beban elektrik yang digunakan pula ialah seperti berikut :-

 1. Beban elektrik jenis rintangan (resistive load) seperti lampu tungsten (incandescent), pemanas air dan sebagainya yang bersifat menukarkan tenaga elektrik kepada haba serta tidak berkait secara langsung dengan arus lonjakan permulaan (starting current / inrush current).
 • Beban elektrik jenis induktif (induktif load) seperti motor dan pam elektrik yang berkait secara langsung dengan arus lonjakan permulaan dan memerlukan sesuatu tempoh masa untuk kembali stabil pada nilai arus penggunaan sebenar bergantung kepada nilai voltan, frekuensi dan jumlah beban induktif yang digunakan.

Perlu diingatkan bahawa proses mengenalpasti jenis beban elektrik dan jumlah penggunaan adalah penting walaupun ianya hanya melibatkan pepasangan yang dianggap mudah seperti pepasangan domestik rumah kediaman. Ini adalah kerana tidak semua beban elektrik akan digunakan secara serentak pada sesuatu masa, contohnya seperti permintaan arus, mekanisma kawalan dan masa yang digunakan.

Sesuatu rekabentuk elektrik yang tidak mengambil-kira faktor permintaan arus masimum (maximum demand) serta faktor pelbagai (diversity factor) dan hanya mengambil jumlah keseluruhan beban tersambung (connected load) berkemungkinan adakan menjadi tidak praktikal dan dikira bersifat membazir (over design).

design works

Sesuatu pepasangan elektrik yang kita lihat setiap premis bangunan samada jenis domestik dan perniagaan adalah bermula daripada rekabentuk elektrik yang dihasilkan oleh Jurutera Perunding Elektrik (melalui perekebentuk elektrik dan disahkan oleh Jurutera Elektrik Professional).

Rekabentuk elektrik adalah terdiri daripada beberapa proses dan susunan urutan (langkah demi langkah) bagi memastikan pepasangan elektrik yang akan dipasang di sesuatu premis itu bersesuaian dengan jenis bangunan, bermutu dari segi peralatan yang dipasang, selamat untuk digunakan dan berpatutan dari segi harga keseluruhannya.

Susunan dan urutan rekabentuk elektrik yang kebiasannya diguna oleh seorang perekabentuk elektrik adalah seperti berikut :-

 1. Mengenalpasti Jenis Beban Elektrik Dan Penggunaannya
 2. Jenis Voltan Bekalan Elektrik
 3. Garis Panduan Pepasangan Elektrik
 4. Rekabentuk Sistem Agihan Bekalan Elektrik
 5. Piawaian Litar Kecil Akhir Elektrik
 6. Keperluan Penggunaan Pengasing & Pensuisan Beban Elektrik
 7. Penilaian Akhir Rekabentuk Elektrik
 8. Pematuhan Rekabentuk Mengikut Piawaian BS 7671

Kiriman selepas ini akan membincangkan secara lebih lanjut susunan dan urutan rekabentuk elektrik yang dinyatakan di atas.

Jenis KabelJenis TerasSaiz KabelKejatuhan Voltan
PVC/PVC - Non ArmouredSatu (Single Core)4D1A4D1B
PVC/PVC - Non ArmouredPelbagai Teras (Multi Core)4D2A4D2B
XLPE/PVC - Non ArmouredSatu (Single Core)4E1A4E1B
XLPE/PVC - Non ArmouredPelbagai Teras (Multi Core)4E2A4E2B
PVC/SWA/PVC - ArmouredSatu (Single Core)4D3A4D3B
PVC/SWA/PVC - ArmouredPelbagai Teras (Multi Core)4D4A4D4B
XLPE/SWA/PVC - ArmouredSatu (Single Core)4E3A4E3B
XLPE/SWA/PVC - ArmouredPelbagai Teras (Multi Core)4E4A4E4B

Di dalam kiriman yang terdahulu, kita telah membincangkan mengenai Rangkaian Kabel Talian Atas Jenis ABC serta jadual saiz kabel yang terdapat di pasaran.

Kali ini, kita akan berkongsi pula maklumat teknikal tambahan mengenai definasi dan saiz-saiz kabel yang digunakan di dalam penyediaan infrstuktur bekalan elektrik oleh Pihak Pembekal Bekalan Elektrik seperti Tenaga Nasional Berhad (TNB).

MAKLUMAT AM TEKNIKAL KABEL JENIS ABC

Maklumat-maklumat teknikal yang dimaksudkan ialah seperti berikut :-

 • Kabel Jenis ABC secara definasi teknikalnya adalah bermaksud Kabel Bertebat Udara.
 • terdiri daripada satu hingga empat pengalir aluminium yang bertebat
 • dan membelit di sekeliling satu dawai pengalir penggantung yang juga dikhususkan sebagai dawai neutral.
 • kos barangan dan pemasangan yang lebih murah dari kabel bawah tanah.
 • kerja-kerja pemasangan yang lebih cepat.

JENIS-JENIS KABEL ABC UNTUK BEKALAN ELEKTRIK

Terdapat dua jenis saiz kabel yang telah diseragamkan penggunaanya iaitu:-

a) Sesalur Talian Ttama

 • 3 x 185 sq.mm + 16 sq.mm + 120 sq.mm
 • 3 x 95 sq.mm + 16 sq.mm + 70 sq.mm
 • pengalir 16 sq.mm terdapat pada kedua-dua kabel di atas untuk kegunaan pengalir lampu awam (street lighting)

b) Sesalur Serbis (Service)

 • 3 x 16 sq.mm + 25 sq.mm untuk bekalan elektrik 3 fasa
 • 1 x 16 sq.mm + 25 sq.mm untuk bekalan elektrik 1 fasa

JENIS-JENIS TIANG SOKONGAN KABEL ABC

Jenis-jenis tiang yang digunakan untuk menyokong pemasangan saiz kabel jenis ABC ini pula ialah seperti berikut :-

a) Tiang spun konkrit 9 meter

 • 3 x 185 sq.mm + 16 sq.mm + 120 sq.mm
 • 3 x 95 sq.mm + 16 sq.mm + 70 sq.mm

b) Tiang spun konkrit 7.5 meter

 • 3 x 16  sq.mm + 25 sq.mm
 • 1 x 16 sq.mm + 25 sq.mm

c) Panjang jarak maksima (span) antara tiang pula ialah 50 meter.

Bilangan litar (kabel) yang boleh digantung di atas tiang adalah di hadkan seperti berikut :-

a) Tiang 9 Meter

 • 1 litar 3 x 185 sq.mm + 16 sq.mm + 120s q.mm dengan 1 Litar 3 x 95 sq.mm + 16 sq.mm + 70sq.mm
 • 3 litar 3 x 95sq.mm + 16 sq.mm + 70 sq.mm

b)  Tiang 7.5 Meter

 • 4 litar 3 x 16 sq.mm + 25 sq.mm

Nota :

Tujuan utama bilangan kabel di atas di hadkan ialah bertujuan untuk memastikan ketahanan tiang dan kabel apabila berlakunya tiupan angin terhadap kabel dan tiang (win speed).

KADARAN FIUS DI TIANG

Fius jenis HRC (berpandukan spesifikasi BS 88 part 5) digunakan untuk melindungi kabel-kabel jenis ABC ini dengan kadaran maksima seperti berikut :-

a) Saiz kabel 185 sq.mm

 • kadaran fius maksima adalah 200 Amp
 • arus fius sebenar 300 Amp (faktor fius 1.5 kali ganda)

b) Saiz kabel 95 sq.mm

 • kadaran fius maksima adalah 125 Amp
 • arus fius sebenar 185 Amp (faktor fius 1.5 kali ganda)

c) Saiz kabel 16 sq.mm

 • kadaran fius maksima adalah 50 Amp
 • arus fius sebenar 75 Amp (faktor fius 1.5 kali ganda)

Nota :

Kebiasaannya, pemegang fius HRC ini lebih dikenali sebagai “Black Box” atau LV Outdoor Fuse Switch 400Adengan kadaran fius maksima 200 Amp dan 125 Amp yang dinyatakan di atas.