DPM

Digital Power Meter atau dengan singkatan perkataan DPM adalah merupakan salah satu alat pengukuran parameter kuasa elektrik di dalam format paparan digital LED.

Penggunaan DPM ini ialah antara meter pengukuran kuasa elektrik yang terkini di dalam industri pembinaan Papan Suis Elektrik bagi menggantikan meter jenis analog (penunjuk jarum).

Antara parameter pengukuran kuasa elektrik pada DPM ini ialah maklumat Voltan Elektrik, nilai penggunaan Arus (Ampere) pada setiap dan keseluruhan fasa, nilai faktor kuasa semasa (pf), nilai ulangan frekuensi (Hertz) serta ianya juga boleh disambungkan kepada peralatan canggih Sistem Kawalan & Kendalian Bangunan (BAS & BMS).

Secara amnya, Digital Power Meter (DPM) adalah alat pengukuran parameter kuasa elektrik yang terkini bagi menggantikan Meter-Meter Jenis Analog sebelum ini.

Secara khususnya pula, ianya menjimatkan ruang rekabentuk sesebuah Papan Suis Elektrik, mudah digunakan dan diselenggara.

Terdapat pelbagai jenis jenama DPM di pasaran industri elektrik di Malaysia seperti Mikro, ABB, Merlin Gerin dan sebagainya.

Nota :

Masih terdapat ramai antara kita yang terlibat di dalam rekabentuk dan pepasangan elektrik masih keliru antara definasi dan pengunaan Digital Power Meter (DPM) dan juga Digital Electric Meter (DEM).

Kekeliruan ini walaubagaimanapun masih dianggap sebagai normal sebagai salah satu pembelajaran berterusan di dalam industri elektrik tetapi haruslah di fahami secepat mungkin bagi mengelakkan kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku.

 

MSB

Papan Suis Utama (Main Switch Board) adalah antara merupakan komponen penting dan utama di dalam sistem agihan bekalan elektrik terutamanya di dalam sesuatu premis dalaman bangunan komersial, industri perkilangan dan sebagainya.

Ianya berfungsi dan berperanan untuk menerima bekalan elektrik dari sumber luaran infrastruktur elektrik seperti Pencawang Elektrik dan kemudiannya mengagihkan bekalan elektrik tersebut kepada rangkaian Papan-Papan Suis Perantaraan Elektrik (Sub Switch Boards) dan Kotak-Kotak Agihan Elektrik (Distribution Boards) yang lebih kecil di seluruh bangunan.

Papan Suis Utama ini terdapat di dalam dua (2) jenis dengan ciri-ciri rekabentuk seperti berikut :-

 1. Jenis Lekapan Dinding (Wall Mounted)
 • • Digunakan sekiranya rekabentuk binaan fizikal adalah kecil
 • • Mempunyai bilangan pemutus litar keluaran yang sedikit
 • • Kapasiti Amp antara 100A hingga 400A
 • • Jenis operasi kendalian dan penyelenggaraan dari bukaan pintu hadapan sahaja.
 • • Tidak memerlukan Bilik Papan Suis yang besar
 1. Jenis Dirian Lantai (Floor Standing)
 • Digunakan sekiranya rekabentuk binaan fizikal adalah besar
 • Mempunyai bilangan pemutus litar keluaran yang banyak
 • Kapasiti Amp antara 400A dan ke atas.
 • Jenis operasi kendalian dari bukaan hadapan dan penyelenggaraan dari bukaan pintu belakang
 • Memerlukan Bilik Papan Suis yang besar

Perlu diingatkan ialah kedua-dua jenis Papan Suis Utama yang dinyatakan di atas mestilah direkabentuk dengan mempunyai parameter keselamatan dan perlindungan litar serta dilengkapi dengan aksessori-aksessori berikut :-

 1. Pemutus Litar Utama
 • Jenis Air Circuit Breaker (ACB), Moulded Case Circuit Brealer (MCCB)
 1. Perlindungan Arus & Bumi
 • Jenis Earth Fault dan Over Current
 1. Meter Pengukuran Arus, Voltan dan Faktor Kuasa
 • Voltmeter, Ammeter, Power Factor
 1. Lampu Penunjuk Setiap Fasa (Merah, Kuning & Biru)
 • Phases Indicating Light jenis LED
 • Seelok-eloknya disediakan di dua peringkat iaitu bekalan elektrik masukkan sebelum dan selepas Pemutus Litar Utama
 1. Ditentukan jenis masukan kabel bekalan elektrik dari arah bawah atau atas papan suis.
 • Papan Suis Utama Jenis Dirian Lantai kebiasaannya menggunakan jenis masukan kabel elektrik dari arah bawah.
 • Papan Suis Utama Jenis Lekapan Dinding pula kebiasaannya menggunakan jenis masukan kabek elektrik dari arah bawah dan atas bergantung kesesuaian sesalur bekalan elektrik.
 1. Penggunaan pengalir elektrik antara Pemutus Litar Utama dan Pemutus-Pemutus Litar Keluaran dari jenis tembaga dengan kadar lebihan kapasiti sebanyak 25% sehingga 50% dari saiz arus masukkkan.
 • Pengalir tembaga adalah lebih kecil berbanding alumnium
 • Lebihan kapasiti arus adalah untuk memastikan ketahanan pengalir dari segi pengaliran arus beban penuh dan kesan haba.
 1. Bentuk Pengasingan (Partitioning Forms) Papan Suis Utama Jenis Dirian Lantai ditentukan.
 • Bentuk 1 (Form 1)
 • Bentuk 2 (Form 2a dan 2b)
 • Bentuk 3 (Form 3a dan 3b)
 • Bentuk 4 (Form 4a dan 4b)
 • Pematuhan kepada piawaian IEC 61439-2.

Pengurusan Projek Pembinaan

Ramai antara kita yang mungkin terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam sektor pembinaan samada profession bidang pekerjaan kita adalah sebagai mewakili pihak kontraktor, perunding, pemaju, pihak berkuasa tempatan dan sebagainya menyedari, mengetahui dan memahami bahawa betapa sesuatu projek pembinaan itu memerlukan kaedah dan susunan pengurusan yang sistematik dan tersusun bagi memastikan ianya dapat disempurnakan dan disiapkan mengikut jadual dan berkualiti.

Oleh yang demikian, pihak kami memberi saranan penuh kepada anda semua yang berada di dalam profession di atas untuk memiliki buku di atas bagi mengetahui tatacara, kaedah, perancangan dan implementasi pengurusan projek yang sepatutnya.

Untuk makluman, buku di atas adalah merupakan karya pakar akademik tempatan dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan di terbitkan oleh Penerbit UTM Press dengan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar yang mudah difahami dan paling penrting dengan harga yang mampu dimiliki.

Buku-buku tersebut boleh diperolehi dari kedai-kedai buku terpilih di seluruh Malaysia atau boleh diperolehi melalui pembelian terus dengan pihak penerbit.

TAJUK BUKU : PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN

KELUARAN   : PENERBIT UTM PRESS

HARGA         : RM40.00 (Harga pasaran semasa : semakan pada 15/02/2015)

Nota : Pesanan dan pembelian buku di atas juga boleh di buat menerusi pihak kami melalui bayaran seperti berikut :

 • Harga Buku : RM40.00
 • Bayaran Khidmat Pembelian : RM 10.00
 • Bayaran Khidmat Pos Laju : RM 10.00
 • Jumlah Bayaran : RM 60.00
 • No. Akaun Bayaran 1 : Maybank (Myelectinfo Enterprise : 551306520589)
 • No. Akaun bayaran 2 : Bank Muamalat (Myelectinfo Enterprise : 01080000867711)
 • Sila emailkan maklumat tarikh pembayaran, jumlah, nama penuh dan alamat penuh kepada myelectinfo@yahoo.com
 • Jangkamasa kiriman selepas pembayaran adalah tujuh (7) hari dari tarikh pembayaran
 • Bayaran akan dikembalikan sekiranya ketiadaan stok di pasaran semasa dalam tempoh empat belas hari (14) hari selepas tarikh pembayaran.

Slogan : Sokong Industri Buku Tempatan

Autocad For Engineers

Perisian Autocad adalah merupakan antara perisian yang paling popular dan digunakan untuk menyediakan lukisan rekabentuk Sistem Mekanikal & Elektrikal di Malaysia.

Perisian ini telah dibangunkan oleh pihak Autodesk dengan pelancaran versi pertama pada bulan Disember 1982 (Autocad Relesease 1.0) dan yang terkini adalah pada bulan Mac 2014 (Autocad Release 29).

Terdapat pelbagai jenis buku panduan mengenai cara-cara menggunakan perisian ini di dalam menyediakan lukisan rekabentuk samada dari dalam atau luar negara.

Buku “AUTOCAD for ENGINEERS” sepertimana illustrasi imej kulit hadapan yang dipaparkan di atas adalah antara buku panduan terkini yang dihasilkan oleh pakar akademik tempatan di Malaysia yang boleh dibanggakan dan seharusnya dimiliki oleh anda semua yang terlibat secara langsung atau sebaliknya di dalam penggunaan perisian Autocad.

Buku panduan di dalam bahasa Inggeris ini telah ditulis dan disediakan oleh pakar akademik dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan diterbitkan oleh Penerbit UTM Press.

TAJUK BUKU : AUTOCAD for ENGINEERS

KELUARAN   : PENERBIT UTM PRESS

HARGA         : RM50.00 (Harga pasaran semasa : semakan pada 15/02/2015)

Nota : Pesanan dan pembelian buku di atas juga boleh di buat menerusi pihak kami melalui bayaran seperti berikut :

 • Harga Buku : RM50.00
 • Bayaran Khidmat Pembelian : RM 10.00
 • Bayaran Khidmat Pos Laju : RM 10.00
 • Jumlah Bayaran : RM 70.00
 • No. Akaun Bayaran 1 : Maybank (Myelectinfo Enterprise : 551306520589)
 • No. Akaun bayaran 2 : Bank Muamalat (Myelectinfo Enterprise : 01080000867711)
 • Sila emailkan maklumat tarikh pembayaran, jumlah, nama penuh dan alamat penuh kepada myelectinfo@yahoo.com
 • Jangkamasa kiriman selepas pembayaran adalah tujuh (7) hari dari tarikh pembayaran
 • Bayaran akan dikembalikan sekiranya ketiadaan stok di pasaran semasa dalam tempoh empat belas hari (14) hari selepas tarikh pembayaran.

Slogan : Sokong Industri Buku Tempatan

PeraturanPemasanganElek

Buku Peraturan-Peraturan Bagi Pemasangan Elektrik (Edisi Ke-16) adalah merupakan buku terjemahan di dalam Bahasa Malaysia bagi judul buku asal di dalam Bahasa Inggeris iaitu Regulation For Electrical Installation (Sixteenth Edition) yang telah diterbitkan oleh pihak The Institution Of Electrical Engineers pada pada tahun 1990.

Secara dasarnya, buku ini ialah merupakan edisi terakhir sebelum ianya digantikan oleh buku IEE Wiring Regulations BS7671:2008.

Secara khusus dan praktikalnya pula, isi kandungan di dalam buku ini masih lagi dikekalkan dan digunapakai di dalam buku IEE Wiring Regulations BS7671:2008 melalui beberapa penambaikan maklumat tambahan yang telah diselaraskan dengan Piawaian British (British Standard : BS7671:2008).

Untuk makluman, sehingga kini masih belum ada buku terjemahan lengkap di dalam Bahasa Malaysia untuk IEE Wiring Regulations BS7671:2008.

Oleh yang demikian, saya berpendapat Buku Peraturan-Peraturan Bagi Pemasangan Elektrik (Edisi Ke-16)  ini adalah antara sumber rujukan terbaik di dalam terjemahan Bahasa Malaysia oleh para pembaca semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam bidang berkaitan dengan rekabentuk dan pepasangan elektrik.

TAJUK BUKU : PERATURAN-PERATURAN BAGI PEMASANGAN ELEKTRIK

KELUARAN   : GOLDEN BOOKS CENTRE SDN BHD

HARGA         : RM79.50 (Harga pasaran semasa : semakan pada 15/02/2015)

Nota : Pesanan dan pembelian buku di atas juga boleh di buat menerusi pihak kami melalui bayaran seperti berikut :

 • Harga Buku : RM79.50
 • Bayaran Khidmat Pembelian : RM 10.00
 • Bayaran Khidmat Pos Laju : RM 10.00
 • Jumlah Bayaran : RM 99.50
 • No. Akaun Bayaran 1 : Maybank (Myelectinfo Enterprise : 551306520589)
 • No. Akaun bayaran 2 : Bank Muamalat (Myelectinfo Enterprise : 01080000867711)
 • Sila emailkan maklumat tarikh pembayaran, jumlah, nama penuh dan alamat penuh kepada myelectinfo@yahoo.com
 • Jangkamasa kiriman selepas pembayaran adalah tujuh (7) hari dari tarikh pembayaran
 • Bayaran akan dikembalikan sekiranya ketiadaan stok di pasaran semasa dalam tempoh empat belas hari (14) hari selepas tarikh pembayaran.