Jenis KabelJenis TerasSaiz KabelKejatuhan Voltan
PVC/PVC - Non ArmouredSatu (Single Core)4D1A4D1B
PVC/PVC - Non ArmouredPelbagai Teras (Multi Core)4D2A4D2B
XLPE/PVC - Non ArmouredSatu (Single Core)4E1A4E1B
XLPE/PVC - Non ArmouredPelbagai Teras (Multi Core)4E2A4E2B
PVC/SWA/PVC - ArmouredSatu (Single Core)4D3A4D3B
PVC/SWA/PVC - ArmouredPelbagai Teras (Multi Core)4D4A4D4B
XLPE/SWA/PVC - ArmouredSatu (Single Core)4E3A4E3B
XLPE/SWA/PVC - ArmouredPelbagai Teras (Multi Core)4E4A4E4B

Di dalam kiriman yang terdahulu, kita telah membincangkan mengenai Rangkaian Kabel Talian Atas Jenis ABC serta jadual saiz kabel yang terdapat di pasaran.

Kali ini, kita akan berkongsi pula maklumat teknikal tambahan mengenai definasi dan saiz-saiz kabel yang digunakan di dalam penyediaan infrstuktur bekalan elektrik oleh Pihak Pembekal Bekalan Elektrik seperti Tenaga Nasional Berhad (TNB).

MAKLUMAT AM TEKNIKAL KABEL JENIS ABC

Maklumat-maklumat teknikal yang dimaksudkan ialah seperti berikut :-

 • Kabel Jenis ABC secara definasi teknikalnya adalah bermaksud Kabel Bertebat Udara.
 • terdiri daripada satu hingga empat pengalir aluminium yang bertebat
 • dan membelit di sekeliling satu dawai pengalir penggantung yang juga dikhususkan sebagai dawai neutral.
 • kos barangan dan pemasangan yang lebih murah dari kabel bawah tanah.
 • kerja-kerja pemasangan yang lebih cepat.

JENIS-JENIS KABEL ABC UNTUK BEKALAN ELEKTRIK

Terdapat dua jenis saiz kabel yang telah diseragamkan penggunaanya iaitu:-

a) Sesalur Talian Ttama

 • 3 x 185 sq.mm + 16 sq.mm + 120 sq.mm
 • 3 x 95 sq.mm + 16 sq.mm + 70 sq.mm
 • pengalir 16 sq.mm terdapat pada kedua-dua kabel di atas untuk kegunaan pengalir lampu awam (street lighting)

b) Sesalur Serbis (Service)

 • 3 x 16 sq.mm + 25 sq.mm untuk bekalan elektrik 3 fasa
 • 1 x 16 sq.mm + 25 sq.mm untuk bekalan elektrik 1 fasa

JENIS-JENIS TIANG SOKONGAN KABEL ABC

Jenis-jenis tiang yang digunakan untuk menyokong pemasangan saiz kabel jenis ABC ini pula ialah seperti berikut :-

a) Tiang spun konkrit 9 meter

 • 3 x 185 sq.mm + 16 sq.mm + 120 sq.mm
 • 3 x 95 sq.mm + 16 sq.mm + 70 sq.mm

b) Tiang spun konkrit 7.5 meter

 • 3 x 16  sq.mm + 25 sq.mm
 • 1 x 16 sq.mm + 25 sq.mm

c) Panjang jarak maksima (span) antara tiang pula ialah 50 meter.

Bilangan litar (kabel) yang boleh digantung di atas tiang adalah di hadkan seperti berikut :-

a) Tiang 9 Meter

 • 1 litar 3 x 185 sq.mm + 16 sq.mm + 120s q.mm dengan 1 Litar 3 x 95 sq.mm + 16 sq.mm + 70sq.mm
 • 3 litar 3 x 95sq.mm + 16 sq.mm + 70 sq.mm

b)  Tiang 7.5 Meter

 • 4 litar 3 x 16 sq.mm + 25 sq.mm

Nota :

Tujuan utama bilangan kabel di atas di hadkan ialah bertujuan untuk memastikan ketahanan tiang dan kabel apabila berlakunya tiupan angin terhadap kabel dan tiang (win speed).

KADARAN FIUS DI TIANG

Fius jenis HRC (berpandukan spesifikasi BS 88 part 5) digunakan untuk melindungi kabel-kabel jenis ABC ini dengan kadaran maksima seperti berikut :-

a) Saiz kabel 185 sq.mm

 • kadaran fius maksima adalah 200 Amp
 • arus fius sebenar 300 Amp (faktor fius 1.5 kali ganda)

b) Saiz kabel 95 sq.mm

 • kadaran fius maksima adalah 125 Amp
 • arus fius sebenar 185 Amp (faktor fius 1.5 kali ganda)

c) Saiz kabel 16 sq.mm

 • kadaran fius maksima adalah 50 Amp
 • arus fius sebenar 75 Amp (faktor fius 1.5 kali ganda)

Nota :

Kebiasaannya, pemegang fius HRC ini lebih dikenali sebagai “Black Box” atau LV Outdoor Fuse Switch 400Adengan kadaran fius maksima 200 Amp dan 125 Amp yang dinyatakan di atas.

 

Secara amnya, permohonan bekalan elektrik kepada pihak Pembekal Bekalan Elektrik seperti Tenaga Nasional Berhad (TNB) terbahagi kepada dua jenis iaitu :-

 1. Permohonan Bekalan Elektrik Baru
 • Contoh : Pembangunan projek-projek baru seperti Taman Perumahan, Kilang, Hotel, Pejabat, dsb.
 1. Permohonan Menaiktaraf Bekalan Elektrik Sediada
 • Contoh : Kilang sediada yang memerlukan tambahan bekalan elektrik disebabkan pertambahan peralatan dan mesin-mesin elektrik baru.

Kedua-dua jenis permohonan bekalan elektrik di atas terbahagi pula kepada dua kategori iaitu :-

 1. Beban Elektrik Melebihi 100KVA
 • Permohonan awal bekalan elektrik mestilah dilakukan oleh Jurutera Perunding Elektrik yang berdaftar dengan pihak Lembaga Jurutera Malaysia (LJM/BEM).
 • Kebiasannya, melibatkan keperluan pembinaan Bangunan Pencawang Elektrik kerana penggunaan beban elektrik yang tinggi antara 400A sehingga 1000A.
 1. Beban Elektrik Kurang 100KVA
 • Permohonan bekalan elektrik boleh dilakukan oleh Kontraktor Elektrik yang berdaftar dengan pihak Suruhanjaya Tenaga dan TNB.
 • Kebiasannya, bekalan elektrik akan disalurkan dan disambungkan melalui sumber bekalan elektrik sediada seperti Pencawang Elektrik dan sesalur bekalan tiang talian atas voltan rendah sediafa yang berhampiran.
 • Penggunaan beban kecil antara 30A sehingga 100A.
 • Penggunaan beban sefderhana antara 150A sehingga  400A tertakluk kepada lebihan sumber bekalan elektrik berhampiran.

 

house wiring lighting

Pengubahsuaian rumah-rumah kediaman selalunya memerlukan keperluan tambahan peralatan elektrik seperti lampu-lampu, soket kuasa, pendingin hawa, pemanas dan sebagainya.

Justeru itu, pendawaian elektrik tambahan adalah tidak dapat dielakkan dan selalunya kerja-kerja tersebut diserahkan kepada pihak Kontraktor Sivil Pengubahsuaian Kediaman yang akan melantik Sub-Kontraktor Elektrik untuk melaksanakan kerja-kerja tersebut.

Walaubagaimanapun, anda sebagai pemilik kediaman dan pengguna elektrik yang bijak adalah dinasihatkan untuk mengambil inisiatif berikut bagi memastikan pendawaian elektrik tambahan yang dilakukan adalah mematuhi ciri-ciri pepasangan yang betul, kemas dan selamat (terutamanya pendawaian di bahagian terlindung seperti di dalam siling dan tertanam di dalam dinding) :-

a) Pastikan Sub-Kontraktor Elektrik yang dilantik adalah berdaftar dengan pihak Suruhanjaya Tenaga (ST) dan Pembekal Elektrik (TNB/Sabah Elektrik/dsb).

b) Pastikan pekerja-pekerja Sub Kontraktor Elektrik adalah berpengalaman dan mahir.

c) Pastikan peralatan-peralatan elektrik yang akan dipasang adalah berkualiti dan mempunyai Sijil Pengesahan Kualiti dari pihak Suruhanjaya Tenaga (ST) dan juga SIRIM.

d) Pastikan pendawaian elektrik di atas siling menggunakan pembuluh konduit PVC (plastik) atau Galvani (besi) dipasang termasuk soket-soket penghubung konduit dan digantung dengan kemas.

e) Pastikan pendawaian elektrik di dalam dinding dipasang di dalam pembuluh konduit PVC dan dipasang menurun ke bawah dan tidak melintang di tengah-tengah dinding.

f) Pastikan semua peralatan-peralatan elektrik yang dipasang diikat kemas dengan skru pada siling atau dinding dan PALING PENTING kabel/wayar pembumian berwarna HIJAU dipasang pada semua peralatan elektrik dengan sempurna pada bahagian ‘housing’/body peralatan tersebut.

g) Pastikan pendawaian elektrik yang telah disiapkan diuji oleh Pendawai Elektrik (Wireman) Berdaftar Dengan Suruhanjaya Tenaga (ST) dan di chop dan ditandantangi serta salinan Borang Pengujian diserahkan kepada anda.

h) Pastikan Sub-Kontraktor Elektrik menyediakan Lukisan Pepasangan Susunatur Peralatan Elektrik dan Lukisan Skematik Elektrik dan dichop dan ditandatangani oleh Pendawai Elektrik.

i) Sila hubungi Kontraktor Bangunan dan Sub-Kontraktor Elektrik sekiranya berlaku tanda-tanda percikan api (fire sparking) pada peralatan elektrik suis-suis lampu dan soket-soket kuasa.

Anda semestinya inginkan sebuah rumah baru atau yang baru diubahsuai kelihatan cantik, kemas dan berbaloi dengan perbelanjaan yang dikeluarkan.

Oleh yang demikian, jadilah pengguna elektrik yang bijak dengan memastikan kesempurnaan rumah yang anda idamkan adalah dilengkapi dengan peralatan-peralatan elektrik dan pendawaian elektrik baru atau tambahan yang kemas, bermutu dan selamat untuk digunakan.

 

house lighting

Ramai antara kita yang mungkin menyedari bahawa terdapat penggunaan Lampu Kecemasan (Emergency Light) dan Lampu Tanda Keluar (Exit Signage Light) di pejabat-pejabat dan bangunan-bangunan perniagaan.

Tujuan penggunaan lampu-lampu tambahan ini ialah untuk kegunaan kecemasan ketika berlaku gangguan bekalan elektrik dan juga semasa berlaku kebakaran dimana bekalan elektrik mungkin terputus atau diputuskan oleh pihak berkuasa tempatan (TNB, Polis, Bomba dsb).

EL - PEL-28R

Penggunaan lampu-lampu tambahan tersebut juga adalah syarat wajib yang dikenakan bagi semua bangunan-bangunan komersial dan juga bangunan kediaman bertingkat di kawasan koridor dan tangga-tanga kecemasan.

Oleh yang demikian, anda sebagai pengguna elektrik yang bijak adalah digallakkan untuk memasang lampu-lampu tambahan ini di kediaman anda bagi tujuan kecemasan semasa bekalan elektrik terputus di waktu malam terutamanya disamping mengelakkan suasana panik yang mungkin tiba-tiba berlaku dengan rengekan dan tangisan anak-anak yang takut dengan suasana gelap secara tiba-tiba.