Piawaian & Peraturan IEE – Penerangan Ringkas

rp_buku-peraturan-iee.jpg

Keseluruhan pepasangan elektrik di Malaysia secara dasarnya adalah merujuk kepada Piawaian/Peraturan Antarabangsa IEE dan Akta Bekalan Elektrik & Gas Malaysia.

IEE adalah singkatan nama kepada Institution of Electrical Engineers yang merupakan satu pertubuhan organisasi Jurutera-Jurutera Profesional Elektrikal dan Elektronik di negara Britain (British). Peraturan-peraturan untuk pepasangan elektrik yang disediakan oleh IEE turut digunakan oleh kebanyakkan negara-negara Komonwel (bekas tanah jajahan Britain) termasuk Malaysia.

Ianya telah ditubuhkan di negara Britain pada 1921.

Edisi pertama Peraturan IEE telah dicetak dan digunapakai pada tahun 1882 dan yang terkini ialah pada tahun 1992 iaitu Edisi ke 17 dan lebih dikenali sebagai Edisi ke 17 Peraturan-Peraturan Pendawaian IEE – BS 7671.

 

Leave a Reply

×
×

Cart

Close Panel

Contact Us:

Street Name, FL 54785

Visit our Location

(01) 54 214 951 47

Call us Anytime

Mon - Fri 08:00-19:00

Sat and Sun - CLOSED

Follow Us:

Stay in Touch: