Buku Akta Bekalan Elektrik

Buku Akta Bekalan ElektrikAkta Bekalan Elektrik adalah merupakan suatu peruntukan dan ketetapan undang-undang di negara Malaysia yang telah dipersetujui dan disahkan oleh Parlimen Malaysia bagi tujuan mengawalselia Industri Pembekalan Elektrik, Pelesenan Pepasangan Elektrik, Pengawalan Pepasangan Loji Dan Kelengkapan Elektrik, Keselamatan Pengguna & Kecekapan Penggunaan Elektrik.

Akta Bekalan Elektrik secara dasarnya terbahagi kepada enam seksyen yang berasingan iaitu :-

  • Akta Bekalan Elektrik 1990 (Akta 447)
  • Akta Bekalan Elektrik (Syarikat Pengganti) 1990 (Akta 448)
  • Peraturan-Peraturan Elektrik 1994
  • Peraturan-Peraturan Bekalan Elektrik (Pengkompaunan Kesalahan) 2001
  • Peraturan-Peraturan Pengurusan Tenaga Elektrik dengan Cekap 2008
  • Peraturan-Peraturan Bekalan Pemegang Lesen 1990

Buku Akta Bekalan Elektrik ini boleh diperolehi di pejabat Suruhanjaya Tenaga (ST) dan kedai-kedai buku tertentu dan terkemuka serta boleh juga dilayari di laman WEB Suruhanjaya Tenaga (ST) seperti link berikut :-

http://www.st.gov.my/index.php/ms/policies/regulations/electricity-regulations-1994.html

Leave a Reply

×
×

Cart

Close Panel

Contact Us:

Street Name, FL 54785

Visit our Location

(01) 54 214 951 47

Call us Anytime

Mon - Fri 08:00-19:00

Sat and Sun - CLOSED

Follow Us:

Stay in Touch: