Formula Dan Pengiraan Kapasiti Janakuasa

Formula Asas :

KVA = KW / Faktor Kuasa

Huraian :

a) Kapasiti Janakuasa diukur dan dinyatakan dalam Volt-Ampere (VA)

b) KW ialah Jumlah Beban Tersambung yang direkabentuk.

c) Faktor Kuasa yang ditetapkan bagi semua jenis Janakuasa oleh NEMA ialah 0.8.

Contoh Pengiraan :

Katakan rekabentuk Jumlah Beban Tersambung ialah sebanyak 1,000 KW

TCL = 1,000 KW

KVA = 1,000 KW / 0.8 = 1,250 KVA

 

Nota :

NEMA (National Electrical Manufacturrers Association)

 

Leave a Reply

×
×

Cart

Close Panel

Contact Us:

Street Name, FL 54785

Visit our Location

(01) 54 214 951 47

Call us Anytime

Mon - Fri 08:00-19:00

Sat and Sun - CLOSED

Follow Us:

Stay in Touch: