Rekabentuk Elektrik

design works

Sesuatu pepasangan elektrik yang kita lihat setiap premis bangunan samada jenis domestik dan perniagaan adalah bermula daripada rekabentuk elektrik yang dihasilkan oleh Jurutera Perunding Elektrik (melalui perekebentuk elektrik dan disahkan oleh Jurutera Elektrik Professional).

Rekabentuk elektrik adalah terdiri daripada beberapa proses dan susunan urutan (langkah demi langkah) bagi memastikan pepasangan elektrik yang akan dipasang di sesuatu premis itu bersesuaian dengan jenis bangunan, bermutu dari segi peralatan yang dipasang, selamat untuk digunakan dan berpatutan dari segi harga keseluruhannya.

Susunan dan urutan rekabentuk elektrik yang kebiasannya diguna oleh seorang perekabentuk elektrik adalah seperti berikut :-

  1. Mengenalpasti Jenis Beban Elektrik Dan Penggunaannya
  2. Jenis Voltan Bekalan Elektrik
  3. Garis Panduan Pepasangan Elektrik
  4. Rekabentuk Sistem Agihan Bekalan Elektrik
  5. Piawaian Litar Kecil Akhir Elektrik
  6. Keperluan Penggunaan Pengasing & Pensuisan Beban Elektrik
  7. Penilaian Akhir Rekabentuk Elektrik
  8. Pematuhan Rekabentuk Mengikut Piawaian BS 7671

Kiriman selepas ini akan membincangkan secara lebih lanjut susunan dan urutan rekabentuk elektrik yang dinyatakan di atas.

This Post Has One Comment

  1. tak lengkap

Leave a Reply

×
×

Cart

Close Panel

Contact Us:

Street Name, FL 54785

Visit our Location

(01) 54 214 951 47

Call us Anytime

Mon - Fri 08:00-19:00

Sat and Sun - CLOSED

Follow Us:

Stay in Touch: